başkent organize sanayi camii

başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
başkent organize sanayi camii
işveren: 
başkent organize sanayi
yer: 
temelli, ankara, türkiye
kullanım alanı: 
2.660 m²
proje tarihi: 
2011
yapım tarihi: 
2012-2013
Yerel/gelenekselin küresel/güncel olanla bütünleştirilmesini sağlayabilen yenilik kökten değişimci bir tavır değil, yerel/geleneksel değerlerin mimarideki sembolik biçimlerinin ve bu biçimler arası ilişkilerin yeniden yorumlanıp harmanlanmasıdır. Böylece değişen toplumsal yaşama ayak uyduran ve hizmet eden işlevsel mekanlar üretilir ve geleneksel olan bu yorumlarla evrilerek güncel yaşamda da varlığını korur...

yorumlar