ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı

ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
ankara kaleiçi koruma ve geliştirme imar planı
işveren: 
altındağ belediyesi
yer: 
altındağ, ankara, türkiye
kullanım alanı: 
105.000 m²
proje tarihi: 
1989
ödül: 
satınalma
Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Ankara Kalesini Koruma ve Geliştirme Projesi hazırlanması için bir yarışma açılmış­tır. Bu amaçla hazırlanan ayrıntılı şartname, proje tasarımında ne­lere dikkat edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bunlar içinde bize göre temel noktalardan biri, Kaleiçinin Ankara Türk şehir do­kusunu koruyabilmiş bir bölge olduğu, ikincisi bu bölgenin giderek artan biçimde sağlıksız bir yapılaşmaya sahne olduğu, üçüncüsü ise Kale surlarının Ankara'nın tarihi geçmişini büyük ölçüde bünyesin­de barındıran, gösteren bir eser olmasıdır...

yorumlar