maya temel eğitim okulu

maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
maya temel eğitim okulu
işveren: 
maya-gen eğitim
yer: 
oran, ankara, türkiye
kullanım alanı: 
10.340 m²
proje tarihi: 
2005-2006
yapım tarihi: 
2006
Mimarın başlıca kazancı yapmanın düşünme süreci olduğunun anlaşılmasıdır. Hayal edilebilen herşey tasarlanabilir/gerçekleştirilebilir. Bu anlayışın sürekliliğinde mimar dijital teknolojinin de katkısıyla yeniden zanaatkar niteliği kazanır. Dijital zanaatkarlık niteliği onu bir yandan insanla makine diğer yandan elle akıl arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, dolayısıyla yapma sürecini iyileştirmek ve geliştirmek üzere yeni bilgi, araç ve teknikleri araştırmaya ve kullanmaya yatkın kılar. Tasarımda sürdürülebilirlik bu yatkınlık üzerinden tartışmaya açılır...

yorumlar