aksaray kentsel düzenleme prj.

aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
aksaray kentsel düzenleme prj.
işveren: 
aksaray belediyesi
yer: 
aksaray, türkiye
kullanım alanı: 
76.000 + 13.500 m²
proje tarihi: 
2003 - 2006
yapım tarihi: 
2006 -
Kentel Alan    76.000 m²
Bina Alanı      13.500 m² 
Aksaray, Anadolu ulaşım ağının kesişme noktasında, yüzyıllardır bir çok Anadolu uygarlığına beşiklik etmiş bir höyük üzerinde yer almaktadır. Kent merkezinde hamam, ulu cami,medrese, konut, un fabrikası gibi bir çok mimari ve endüstriyel miras bulunmaktadır. Aksaray Kentsel Gelişme/Yenileme Projesi'nde kent merkezini canlandırmak ve kentin bütünü ile fiziksel, sosyal, ekonomik, yaşamsal ilişkilerini güçlendirmek üzere yeniden tasarlarken varolan kentsel dokuya saygılı özenli ve nitelikli kent mekanları yaratmak ilkesi benimsenmektedir.. Kent merkezinde bulunan başlıca mimari eserler korunmakta ve onarılarak gündelik yaşantıya kazandırılmakta, kamusal açık ve yeşil alan (yeniden) tasarımları sokak, meydan, promenad, park ile bütünleştirilerek özgün nitelikleri vurgulanmakta, varolan geleneksel değerleri kentlilerin gereksinmelerini daha etkin karşılamak üzere, çağdaş teknoloji ve malzemeler aracılığıyla yeniden yorumlayan duyarlı bir kentsel mimari dil yaratılmaktadır...

yorumlar