t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası

t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
t.c. içişleri bakanlığı sosyal merkez binası
işveren: 
t.c içişleri bakanlığı
yer: 
bakanlıklar, ankara, türkiye
kullanım alanı: 
3.230 m²
proje tarihi: 
2004
yapım tarihi: 
2006
Tasarımın yere ve imgeye karşı geliştirdiği başlıca iki sorumluluk olduğu görülmektedir. Birincisi; var olan resmin parçası olmak yerine içinde bulunduğu çevreye ayna tutarak, farklı tasarımsal duruşla, bölgenin süregelen fiziksel yapılanmasının niteliğinde örtük bir belirleyiciliği seçmektir. İkincisi; biçimin işlevini vurgulamaktır. Bu amaçla, yapının tasarımsal niteliklerini ortaya koyarken biçim, program, konstrüksiyon, işlev, anlatım dili, ekonomik, ekolojik, etik sorumluluklar için gerekli olmayan tüm unsurlarından arındırarak mimari imgesini durulaştırmaktır...

yorumlar