büyükada çarşı camii

büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
büyükada çarşı camii
işveren: 
büyükada çarşı camii derneği
yer: 
istanbul, türkiye
kullanım alanı: 
1.031 m²
proje tarihi: 
2015

Tasarım konusu ve yeri barındırdıkları anlam ve imgelerle özel bir ilgiyi hakediyor. İşlev ve yer taşıdıkları simgesel referanslarla güçlü bir kimlik yaratıyorlar. Bu kimliğin güçlü bir varlık olarak yaratılabilmesi zamansız veya tüm zamanlara ait bir mekan algısını zorunlu kılıyor. Tarih yanılgısına düşmeden, tarihin ve mekanın birbiri içinde yoğrulması düşüncesiyle; Büyükada’da, fiziki ve ruhsal ihtiyaca cevap verecek, çarşı içi genel kullanıma saygılı, inanç temelli ve silüete uygun bir cami tasarlanması hedeflendi. Bu hedeflerin yakalanabilmesi için gelenekten yola çıkarak onu sürdürmenin gerekliliği öngörüldü.


yorumlar