hl akbaş evi

hl akbaş evi
hl akbaş evi
hl akbaş evi
hl akbaş evi
hl akbaş evi
hl akbaş evi
işveren: 
hl akbaş
yer: 
ankara, türkiye
kullanım alanı: 
709 m²
proje tarihi: 
2001
yapım tarihi: 
2002
Konut tasarlamak devingen ve değişken yaşamsal pratiklerin mekanını kurgulamaktır. Oysa konut köklerine sarılarak değişime direnir, tutuculuğunu gerekçelendirmek için ise geleneğe göndermeler yapar.  Bu direnci kırmak için tasarımda varolan ile uzlaşmaktansa kışkırtıcı bir tutumla karşı durmak ilke olarak benimsenir. Böylece, bir yandan tasarım alanını özgür, tasarımı özgün kılmak, diğer yandan genel görünümün niteliğine olumlu katkıda bulunmak amaçlanır...


video: burçin sönmez, volkan güleryüz

yorumlar