hanti otel ofis rezidans otopark kompleksi

hanti otel ofis rezidans otopark kompleksi
hanti otel ofis rezidans otopark kompleksi
hanti otel ofis rezidans otopark kompleksi
hanti otel ofis rezidans otopark kompleksi
işveren: 
kontek inş.
yer: 
hanti, sibirya, rusya
kullanım alanı: 
24.000 m²
proje tarihi: 
2008
Tasarım problem çözme süreci değildir; Problemi anlama, anlatma ve çözümüne yönelik strateji geliştirme, başka bir deyişle mimari tasarımı deneyleme sürecidir. Bu yaklaşımla yerden, zamandan, kuramdan ve pratikten bağımsız olarak sürdürülen üretimler mimarlık düşüncesini, dolayısıyla mimarlık ortamlarını sürekli besler, tazeler ve geliştirir. Bu bağlamda çeşitli alanlardan bilgiler derlemek, daha önce keşfedilmemiş alanlardan dokunulmamış düşünceler almak, yaratıcılığa dayanan sıradan, alışılmışın dışında yaklaşımlarda bulunmak olanağı vardır. Mimarlık düşüncesinin ayrılmaz parçalarından biri de yeni düşünce üretmektir...

yorumlar