çanakkale savaşı araştırma merkezi

çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
çanakkale savaşı araştırma merkezi
işveren: 
çanakkale valiliği
yer: 
çanakkale, türkiye
kullanım alanı: 
3.187 m²
proje tarihi: 
2015
Bağlamını tarihin araştırılmasından alan bir binayı tasarlamak zaman ve mekanı/uzamı merkezine almaktan kaçınamaz. Araştırma konusunun içerdiği acının belleklerde sürdürülmesi ve diri tutulması beklentilerinin yaratacağı üst anlamlar ağdalı bir kimlik yaratma tuzaklarıyla doludur.
 
Dolayısıyla bu tasarımda; tarihin içinde boğulmanın veya anlatı ve anıtsallığın kıskacında hapsolmanın aracı konumundaki zaman, uzam ve kimlik bağlamlarıyla uğraşmak başetmesi zor olan sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkar. Buna rağmen, çelişkili bir durum olarak, geçmişimiz, toplumsal sorumluluğumuz ve mesleki duyarlılıklarımız bizi problemi bağlamsızlaştırmaktan alıkoyar....

yorumlar