troya müzesi

troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
troya müzesi
işveren: 
kültür ve turizm bakanlığı
yer: 
çanakkale, türkiye
kullanım alanı: 
11.005 m²
proje tarihi: 
2011
İlkesel olarak biçimini saklayan, mekansal niteliğini sergileyen ve barındırdığı boşluğun  çarpıcılığını imgeselleştiren bir tasarım geliştirmek benimsendi. Ziyaretçilerin mekanla mimari biçimin dayatması olmaksızın romantik bir diyalog kurması önemsendi. Böylece belleklerinde müze binasının imgesi yerine ortamın niteliği, Troya’nın öyküleri, söylencesi, Anadolu kültürünün bileşenleri ve tarihin katmanlarının kalması arzulandı. Bu amaçla tasarımda zaman ve mekan duygusunun katmanlaşması sağlandı. Ziyaretçinin bugünkü andan kopuk, geçmişi ve geleceği içeren  insanlığa ait kolektif bilinçle  iletişim içinde olması amaçlandı. Bu bağlama uygun atmosferin sağlanabilmesi için tasarımda hedeflenen nötrleştirilmiş biçim Antik görsel göndermelerle  kuruldu, ancak figüratif anlatımdan kaçınıldı.

yorumlar