efeler belediyesi hizmet binası

efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
efeler belediyesi hizmet binası
işveren: 
efeler belediyesi
yer: 
efeler, aydın, türkiye
kullanım alanı: 
30.589 m²
proje tarihi: 
2016
ödül: 
3. ödül
Çağdaş kent mekânları kentsel süreklilikleri, boşluk ve dolulukları tasarlamak ve/veya yeniden tasarlamakla olduğu kadar, var olan kent peyzajına yeni anlamlar ve işlevler yüklemek, yeniden biçimlendirmek üzere yorumlamakla gerçekleşir. Bu bağlamda, Efeler Belediyesi Hizmet Binası için önerilen tasarım proje alanını ve çevresini kentsel peyzaj bütünlüğünü gözeterek kurgulamayı hedefler.
 
Projede, Belediye Programı, yaratılan Etkinlik Meydanı ve güçlendirilen Yeşil Doku ile birlikte oluşturulan Park özelliklerinin tümünü bünyesinde barındıran bir toplanma ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. Kentsel çevre, program ve biçim yorumlarının hep birlikte sunduğu ortak mimari imge tasarımın ana önermesini oluşturmuştur. ....

yorumlar