selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi

selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi
işveren: 
selçuk belediyesi
yer: 
selçuk, izmir, türkiye
kullanım alanı: 
5.934 m²
proje tarihi: 
2016
Tasarım Selçuk ilçesinin tarihi birikimlerinin ve onun geleceği olan genç nüfusun var olan değerlerini harmanlayarak zamansız bir soy ağacı haritası sunmayı amaçlar. Bu soy ağacı zamanın, kültürün ve fiziki sürekliliğin akışkanlığını kavramamızın zeminini kurar. Öneri tasarımda tüm mekanlar ve program bu amaca hizmet edecek etkileşim alanları var eder. Mekanlardaki akışkan kurgu eylemsel sürekliliğin önünü açar….

yorumlar