Sergi - Söyleşi

gazi ünv. mimarlık fakültesi / koleksiyon / tsmd mimarları ağırlıyor - 1


GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ / KOLEKSİYON / TSMD   MİMARLARI AĞIRLIYOR 
GAZİ UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE / KOLEKSİYON / TSMD  HOSTS ARCHITECTS  01
 
SERGİ    EXHIBITION
MARCH 3 MART - 15 MART MARCH 2014 
Türkçe

kayseri sergi-söyleşi

8 nisan 2013 - 13:30 söyleşi - erciyes üniversitesi mimarlık fakültesi şevki vanlı konferans salonu
8 - 22 nisan 2013         sergi - erciyes üniversitesi mimarlık fakültesi leman tomsu sergi salonu
Türkçe