avrupa kültür başkenti’nde bir yarışma selanik 1997

Avrupa Kültür Başkenti "Selanik 1997" or­ganizasyonu, düzenlenecek çeşitli etkinlikler için bir eylem planı geliştirerek yaşama geçir­meyi üstlenmiş. Avrupa Kültür Başkenti "Se­lanik 1997" Eylem Planı çerçevesinde, üçü uluslararası olmak üzere bir dizi mimari yarış­ma düzenlenmiş. Bu düzenleme kapsamında­ki uluslararası yarışmalar, kentin tarihsel ve kültürel fizyonomisinin vurgulanması, işlevsel ve strüktürel sorunlarının çözüme ulaştırılma­sı, kentsel açık mekanların kent yaşamıyla bü­tünleştirilmesini ilke olarak benimseyen Öne­riler elde edebilmeyi hedeflemekte. Bu yeni kentsel durumun ipuçları kentin tarihi ve ha­fızası ile çok sıkı ilişkisi olan Aristotelous Ekseni'nin yeniden yorumunda aranıyor,
Selanik kentini yok eden 1917 yangınından sonra oluşturulmak İstenen, ancak hiçbir za­man tamamlanamayan Hebrard'ın Aristotelous Ekseni, kısmen uygulanabilmiş haliyle bile, ken­tin tarihine mal olmuş bulunuyor.  Aristotelous Kültür Ekseni Yeniden Tasarım Yarışması'nın te­ması da, Selanik kentinin tüm genişliğinin üçte biri kadar yer tutan ve deniz kenarından yukarı kentin eteklerine kadar uzanan yaklaşık bir ki­lometre uzunluğundaki bu anıtsal eksenin yeni­den yorumlanarak tasarlanmasıydı.

Aksu A.,
    "Avrupa Kültür Başkenti’nde Bir Yarışma Selanik 1997”
    “European Cultural Capital in a Competition in Thessaloniki 1997”
    Arredamento Mimarlık Tasarım Kültür Dergisi Sayı 112, Sayfa 88-95, 01/1992
    Arredamento Architecture Design Culture Magazine, Issure 112, Pages 88-95, 01/1992

yorumlar

Yeni yorum ekle

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
Görsel doğrulama kodu