Add new comment

çukurova mn. service bulding and cultural center

çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
çukurova mn. service bulding and cultural center
clients: 
çukurova belediyesi
location: 
çukurova, adana, türkiye
used area: 
17.427 m²
project date: 
2011
prize: 
1. mention
Çağdaş kent mekânları kentsel süreklilikleri, boşluk ve dolulukları tasarlamak ve/veya yeniden tasarlamakla olduğu kadar var olan kent peyzajına yeni anlamlar ve işlevler yüklemek, yeniden biçimlendirmek üzere yorumlamakla gerçekleşir. Bu bağlamda, Çukurova Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi için önerilen tasarım proje alanını ve çevresini kentsel peyzaj bütünlüğünü gözeterek kurgulamayı hedefler. Kent ölçeğindeki tasarımlarda, Bitkisel Peyzaj elemanlarıyla Mimari Peyzaj elemanlarının bir arada kurgulanması Kentsel Peyzaj bütününü oluşturur.......